Záruční podmínky

Reklamační řád

 • Úvodní ustanovení
Tento reklamační řád se vztahuje k obchodním podmínkám prodávajícího Tomáš Horáček,
IČO: 640 22 285, s místem podnikání Zbyslavec 11, Míčov-Sušice, 538 03.

Definované pojmy uvedené ve všeobecných obchodních podmínkách mají stejný význam i v tomto reklamačním řádu.
 
 • Kdy mohu zakoupené Zboží reklamovat?
Vyskytne-li se na Zboží vada, která není způsobena běžným opotřebením nebo nesprávným používáním, lze Zboží reklamovat v záruční době, která začíná plynout dnem převzetí Zboží Kupujícím, což je den uvedený na dokladu o zakoupení Zboží. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vadného plnění ve lhůtě:
 • u nového Zboží 24 měsíců;
 • u použitého Zboží 12 měsíců. Použitým Zbožím se rozumí pouze Zboží, které je takto označeno.
Výše uvedená záruční doba platí, pokud si Prodávající a Kupující nesjednají odlišnou délku záruční doby. 
 
 • Jak dlouho trvá vyřízení reklamace?
Prodávající rozhodne o reklamaci bez zbytečného odkladu, půjde-li o složitější případ, rozhodne nanejvýš do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající a Kupující nedohodnou na delší lhůtě. Reklamace bude vyřešena jedním z následujících způsobů:
 • oprava zboží
 • výměna zboží za nové
 • poskytnutí slevy na zboží
 • vrácení peněz za zakoupené zboží
Bude-li reklamace vyhodnocena jako podstatné porušení kupní smlouvy (Zboží nesplňuje parametry, pro které jste Zboží kupovali nebo parametry, které jsou pro dané Zboží zásadní), můžete si vybrat jakékoliv výše zmíněné řešení reklamace, v ostatních případech má Kupující nárok na opravu zboží nebo poskytnutí slevy na dané Zboží.
 
 • Kde mohu reklamaci uplatnit?
Zboží můžete zaslat poštou nebo jinou přepravní společností na adresu Prodávajícího, po předchozí domluvě můžete předat reklamované zboží v místě podnikání prodávajícího. Zboží bezpečně zabalte a k zásilce přiložte vyplněný reklamační list, který naleznete níže.

Při uplatnění reklamace obdrží Kupující písemné potvrzení o reklamaci, tzv. reklamační protokol, který slouží jako potvrzení při vyřizování reklamace. Pokud Kupující zaslal Zboží k reklamaci prostřednictvím přepravní služby, obdrží reklamační protokol e-mailem.
 
 • Musí být Zboží zabalené v původním obalu?
Zboží nemusíte posílat v originálním obalu, musíte ale doložit, že jste Zboží koupili skutečně u Prodávajícího, k tomu může posloužit účtenka nebo výpis z účtu a společně se Zbožím zašlete Prodávajícímu veškeré příslušenství, které bylo se Zbožím dodáno.
 
 • Budu za reklamaci něco platit?
Kupující, který je Spotřebitel má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, a to v případě, že je reklamace oprávněna. Jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného Zboží. Kupující, který je Spotřebitel, o proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.
 
 • V jakém případě bude reklamace zamítnuta?
  • Došlo-li k poškození Zboží prokazatelně nesprávným používáním (např. používáním v rozporu s pokyny uvedenými v návodu k použití nebo na obalu Zboží).
  • Jde-li o změny stavu Zboží plynoucí z povahy použitého přírodního materiálu (kresba dřeva, struktura dřeva, barva a odstín), nebo stav způsobený vlivem okolního prstředí, zejména UV zářením, vzdušnou vlhkostí, vodou, jinou než pokojovou teplotou (není-li pro tyto podmínky Zboží určeno popisem vlastností při prodeji)
  • Došlo-li k prokazatelně nedovoleným zásahům do Zboží.
  • Uplynula záruční lhůta.
Budete-li mít pochybnosti o správnosti vyhodnocení Vaší reklamace, můžete se obrátit se stížností na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz). 


 
 
 platební brána ComGate
              
 
Rychlé vyhledávání
Facebook
Poslední navštívené produkty
 • Doposud jste žádný produkt nenavštívil(a).
Nákupní košík

Košík je prázdný

0
 
© KrasnyDarek.cz