Reklamace

Kontakt pro řešení problémů s online platbou    

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz, Tel: +420 228 224 267Formulář pro uplatnění reklamace    
(Tento formulář vyplňte a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.)  

Adresát (prodávající): Tomáš Horáček, Zbyslavec 11, Míčov-Sušice, 538 03  
Internetový obchod:     www.krasnydarek.cz  
IČ: 640 22 285   
E-mailová adresa: reklamace@krasnydarek.cz  
Telefonní číslo: +420 735 527 572   

(Následující požadované údaje doplní zákazník)  

Spotřebitel:  
Moje jméno a příjmení:  
Moje adresa:      
Můj telefon a e-mail:      

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)   
Dobrý den,  
Dne…………………….. jsem ve Vašem obchodě www.krasnydarek.cz vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže).
Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady (* zde je třeba vadu podrobně popsat )
……....……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem: (* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat ; například - „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji opravu produktu) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 

Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).  

1.           Datum objednání ……………………………../datum obdržení ……………………………………………  
2.           Číslo objednávky:  
3.           Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
4.           Jméno a příjmení spotřebitele:  
5.           Adresa spotřebitele:  
6.           E-mail:  
7.           Telefon:  
(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.   


               V                                      Dne                 (podpis)______________________________________  
                                    Jméno a příjmení spotřebitele  

Seznam příloh:  
1.Faktura za objednané zboží č………………………………….  

Obecná poučení k uplatnění reklamace  
Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.  
Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci. Za vadu se nepovažují stavy plynoucí z povahy použitého přírodního materiálu (kresba dřeva, struktura dřeva, barva dřeva), nebo stav způsobený působením okolního prostředí, zejména UV záření, vzdušné vlhkosti, vody, jiných než pokojových teplot (není-li pro tyto podmínky výrobek určen popisem vlastností při prodeji výrobku)  
Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.  
Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.  


 
 
 platební brána ComGate
              
 
Rychlé vyhledávání
Facebook
Poslední navštívené produkty
  • Doposud jste žádný produkt nenavštívil(a).
Nákupní košík

Košík je prázdný

0
 
© KrasnyDarek.cz